voetreflex

Wat doet voetreflex.

Onder de voet wordt het hele lichaam weerspiegelt. Door de massage wordt de doorbloeding gestimuleerd waarbij de voedingsstoffen beter worden aangevoerd en de avalstoffen worden afgevoerd. Hierdoor wordt de doorstroming verbeterd en zal er resultaat optreden. Er gebeurt altijd iets bij de massage er worden processen in gang gezet die heel subtiel kunnen zijn.

foot-massage-2277450__340

Mijn werkzijze

Het eerste consult, de intake, duurt 1,5 tot 2 uur. Deze bestaat uit een anamnese en een ontspanningsmassage. Hierbij kijken we samen naar jouw klachten, voedingspatroon, ziektegeschiedenis en persoonlijke omstandigheden. Je geeft aan waar je het meeste last van hebt en wat je wilt bereiken in de behandelingen. Dat wordt het uitgangspunt van het traject.
Vervolgens krijg je een ontspanningsmassage. Deze eerste behandeling geeft vaak al positieve effecten op stressklachten.


Vervolgens stel ik een behandelplan op voor jouw specifieke klachten en bespreek dat met je tijdens de volgende afspraak. Gedurende het traject evalueren we en kijken we of het behandelplan nog aansluit bij je herstelproces. De vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur en bestaan uit een voorgesprek, voetmassage en nagesprek.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het aantal behandelingen zijn afhankelijk van je klachten en hoe je reageert op de voetreflexmassages. Ik adviseer om 3 tot 5 behandelingen te doen en dan te kijken of er verbetering  optreed. Slaat de behandeling aan dan heb je in totaal  6 tot 8  behandelingen nodig. Over het algemeen geldt dat kort bestaande klachten sneller reageren op een behandeling.

In het begin vinden de behandelingen wekelijks plaats, als er een duidelijke verbetering is opgetreden wordt er afgebouwd naar tweewekelijks en dan naar eens per maand. Bij chronische aandoeningen kan een maandelijkse onderhoudsbehandeling nodig zijn om de aandoening beheersbaar te houden.

Tips om rekening mee te houden:

Tijdens de massage werk ik met warme olie op je voeten en onderbenen tot en met de knie, daarom is het handig als je een wijde (sport)broek aandoet die gemakkelijk over de knieën kan.

Ook is aan te raden om na de behandeling een paar dagen extra water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen sneller kwijt te raken. Het drinken van water is essentieel om je goed te voelen en je lichaam gezond te houden.

Tevens vraag ik u om een grote bad handdoek en een kleine handdoek mee te nemen.

Na een voetreflexbehandeling kunnen de volgende reacties optreden:

Emotionele schommelingen.

Vermoeidheid of je juist energiek voelen.

Beter en dieper slapen.

Relaxed en ontspannen gevoel.

Meer en vaker naar de wc moeten.

Stinken van urine, ontlasting en/of transpiratiegeur.

Hoofdpijn (meer water drinken!)

Korte opleving van “oude” kwaaltjes.

Het optreden van een of meer van bovenstaande reacties is een positief effect van de behandeling, het lichaam is aan het werk gezet om opslagen afval- en gifstoffen af te voeren. 

Wat er ook gebeurd alles is goed, want dat wil zeggen dat er iets in gang is gezet. Het is fijn als je mij op de hoogte houd van de gebeurtenissen die je ondervind. Wat kan helpen is dat je noteert wat je opmerkt na de behandeling en mail mij of vertel het bij een volgende behandeling hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt weer om verder te komen.

 

Wanneer is het beter niet te behandelen (contra-indicaties)

Bij infectieziekten zoals griep of koorts.

Bij open wonden, ontstekingen of botbreuken aan de voeten, onderbenen.

Bij zwangerschap in de eerste 3 maanden.

Bij gebruik van drugs, alcohol of andere stimulerende middelen.

 

Wilt u weten in hoeverre u consult wordt vergoed dan kunt u op de volgende website kijken. https://kwaliteitstherapeuten.nl/ 

 

 

 

Voetreflex wordt gebruikt te ondersteuning bij klachten, voetreflex vervangt niet reguliere zorg, raadpleeg altijd een arts.

                      

 

 

 

CAT- behandelovereenkomst Pagina 1 van 2 Naam therapeut: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam cliënt: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat: - De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven - De cliënt op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is) - De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening - Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden - Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht - Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te beëindigen - De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet - De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie, zie hieronder de website van de betreffende geschilleninstantie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid - De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een electronisch cliëntendossier bijhoudt - De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring CAT- behandelovereenkomst Pagina 2 van 2 zoals te vinden op onderstaande website: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren. - De cliënt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De collegatherapeut is: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aanvullende vragen aanvinken wat van toepassing is indien nodig: De cliënt heeft geen bezwaar tegen het delen van het cliëntendossier wanneer de praktijk wordt waargenomen door de collega-therapeut De cliënt heeft geen bezwaar tegen het overdragen van het cliëntendossier wanneer de praktijk wordt overgenomen door de collega-therapeut Datum: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Locatie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening therapeut: Handtekening cliënt

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut Pagina 1 van 2 Dit formulier dient te worden ondertekend door de ouders of voogd van een minderjarige die niet wilsbekwaam is en door de CAT-therapeut die de behandeling gaat geven. De CAT-behandelovereenkomst dient alsnog te worden ingevuld waarbij de minderjarige als cliënt geldt. De CAT-behandelovereenkomst wordt ondertekend door de (indien mogelijk beide) gezagdragende ouder(s) of voogd. De gezagdragende ouder(s) of voogd dien(t/en) toe te zien op de rechten van de wilsonbekwame minderjarige. Over het algemeen geldt het volgende: - Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen - Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden - Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden) Indien er sprake is van één gezagdragende ouder of voogd, moeten dit formulier en de CATbehandelovereenkomst ondertekend worden door de ouder of voogd, de minderjarige en de CATtherapeut. Indien er sprake is van twee gezagdragende ouders dient dit formulier en de CATbehandelovereenkomst door beide gezagdragende ouders, de minderjarige en de CAT-therapeut te worden ondertekend. Indien er sprake is van een niet wilsbekwame minderjarige, dient dit formulier voor elke sessie te worden ingevuld en ondertekend. Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar en als wilsbekwaam kan worden gezien (en dit aantoonbaar is), is dit formulier niet nodig en kan de behandeling plaatsvinden. De CATbehandelovereenkomst dient dan alsnog door de wilsbekwame minderjarige te worden ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam ouder(1)/voogd:..................................................................................................... Naam ouder(2):................................................................................................................ Naam minderjarige:.................................................................................................................................. Naam CAT-therapeut:............................................................................................................................... Datum van de betreffende therapiesessie waarvoor met dit document toestemming wordt verleend: ................................................................................................................................................................... De aard van de betreffende sessie, welke behandelvorm(en) of therapievorm(en) is(zijn) gebruikt? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... CAT-minderjarigen toestemmingsformulier In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut Pagina 2 van 2 .................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Ondergetekenden verklaren dat: - De minderjarige als niet wilsbekwaam wordt beschouwd - De ouders of voogd toeziet(toezien) op de rechten van de minderjarige waar het deze behandeling betreft - De ouders of voogd toestemming geeft(geven) voor de behandeling van de minderjarige zoals beschreven in dit document op de aangegeven datum - De CAT-behandelovereenkomst tevens is ondertekend door de ouders of voogd